Upravljanje ranjivosti / Upravljanje vektorima napada